Tổ hợp căn hộ Mizuki Park là khu căn hộ phong cách đc tổ chức Cổ phần có kế hoạch Nam Long hợp tác ký kết sở hữu Nhật Bản chiếm lĩnh hy vọng mang lại dân sinh chủ yếu là kiến thức and người kinh doanh thành công, căn nhà …