Một cộng đồng đẳng cấp sẽ hiện hữu tại Tổ hợp căn hộ Chung cư 298 Ngọc Lâm – Tổ hợp chung cư đầy tâm huyết của Nhà đầu cơ IDB Viet Nam có bề dày trong kinh nghiệm bất động sản. Trong cộng đồng này, dân cư sẽ được  tận …