Theo khám phá của PV, bất động sản nội đô này có tên Chung cư Hoàng Cầu Skyline , là phức hợp nhà sống cao cấp đoàn kết dịch vụ thương mại được đầu tư thành lập tại số 36 Hoàng Cầu – bên cạnh hồ Hoàng Cầu (trung tâm của …