Tổ hợp căn hộ Căn hộ The K Park bên trong Tổ hợp chung cư Khu đô thị Văn Phú Hà Đông được cấu tạo and đầu tư và quy hoạch đồng bộ bằng công ty lớn Daewoo công danh của đất nước Hàn Quốc. có vị thế tại mặt đường …