FLC Garden City Căn hộ trọng điểm của tập đoàn FLC trong năm 2015 với các loại phân khúc được đánh giá là tốt tại thời điểm hiện tại so với các Khu đô thị lân cận. Căn hộ do chủ đầu tứ FLC Group có tiềm lực mạnh về …