Khu đô thị Green Pearl 378 Minh Khai là công trình thành lập của liên doanh do 4 công ty hợp tác thành lập đó là công ty CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Tổng Công ty phú quý, CTCP tạo ra nhà Daewon – Thủ Đức và …