Quần thể Nhà cao tầng Căn hộ One 18 Long Biên được tổ chức IDB VIỆT NAM.JSC trực tiếp làm Nhà đầu cơ và thi công Quần thể. với trên hai mươi nămtrong lĩnh vực kiến trúc Chung cư, Chủ đầu cơ sẽ cam kết tiến độ Tòa nhà, chất lượng …