Dự án Sky Central là Cao ốc cùng Tổ hợp chung cư Căn hộ mới Định Công, Khu đô thị được nhìn nhận quy hoạch ăn khớp, blue, sạch sẽ và có ích, cụm cây cối độc nhất ở Hà Nội. đây chính là hòa hợp thương mại dịch vụ …